برچسب گذاری توسط: سرعت شاتر

نوردهی در عکاسی

نوردهی عکس، به معنی میزان نور رسیده به صفحه حساس به نور، میزان روشنی یا تاریکی یک تصویر را تعیین...

Free Web Hosting