برچسب گذاری توسط: تنالیته

کمپوزیسیون در تصویر

یکی از ویژگی های هر تصویر گرافیکی خواه نقاشی باشد یا عکس، نحوه چیدمان عناصر تصویر در آن یا کمپوزیسیون...

Free Web Hosting