رفتن به نوشته‌ها

برچسب: فرم

فرم در فیلم

تجربه ما از هر اثر هنری مستقل از رسانه آن – خواه فیلم باشد یا رمان یا موسیقی – دارای الگو و ساختاری است که فرم نامیده می شود. ذهن انسان فرم را می جوید و در هر اثر هنری نوع فرم اهمیت زیادی در نحوه ادراک و برداشت ما…

کمپوزیسیون در تصویر

یکی از ویژگی های هر تصویر گرافیکی خواه نقاشی باشد یا عکس، نحوه چیدمان عناصر تصویر در آن یا کمپوزیسیون است. اجزاء تصویر در گرافیک شامل نقطه، خط، شکل، جهت، تنالیته، رنگ، بافت، بعد و مقیاس هستند که یک یا چند مورد از آنها در کنار یکدیگر سبب خلق یک…

Free Web Hosting