رفتن به نوشته‌ها

ماه: جولای 2022

گرسنه و خشمگین

اکونومیست یک مدل آماری را برای بررسی رابطه بین افزایش قیمت سوخت و غذا با ناآرامی سیاسی تولید کرده است. این مدل بیان می کند که این دو عامل به طور تاریخی پیش بینی کننده های خوبی برای اعتراضات توده های مردم، شورش و خشونت سیاسی هستند. اگر یافته های مدل ما    همچنان معتبر باشد بسیاری از کشورها امسال [سال ۲۰۲۲] باید منتظر دو برابر شدن ناآرامی ها باشند.

Free Web Hosting